96 28 0666 21 (98)+ 

تهران-آذری-خیابان برخورداری-خ.حسینی زاده-پ 24
با ما در ارتباط باشید

محصولات

فهرست و دسته بندی های محصولات

برای سهولت مشتریان جهت یافتن گریس مورد نظر خود، محصولات کینی اویل را بر اساس بازار مصرف و نوع کاربرد دسته بندی کرده ایم. چنانچه قادر به انتخاب محصول مورد نظر خود نیستید، حتما با کارشناسان ما تماس بگیرید.

دسته بندی محصولات بر اساس بازار مصرف

۱ (۹)-min
۱ (۱)-min
۱ (۷)-min
۱ (۴)-min
۱ (۶)-min
۱ (۳)-min
۱ (۸)-min
۱ (۲)-min

دسته بندی محصولات بر اساس نوع کاربرد

۲ (۲)-min
۱ (۱۱)-min
۱ (۱۰)-min
۱ (۵)-min
۲ (۱)-min