09351688487 – 09928388639

تهران - آذری - خ برخورداری - خ حسینی زاده - پلاک 24

با ما در ارتباط باشید

روغن انتقال حرارت

روغن انتقال حرارت نقش روغن ها در دنیای صنعت درباره روغن انتقال حرارت و میزان کاریی آن باید گفت که: درگرمایش دقیق واحد صنعتی، استفاده از روش گرم کردن غیرمستقیم…
ادامه مطلب