-09036130717 – 09928388639

تهران،هفتم تیر میدان مفتح جنوبی خیابان ورزنده نبش ملک الشعرای بهار

با ما در ارتباط باشید

روغن‌های برودتی

روغن‌های برودتی انواع روغن‌های برودتی کاربرد روغن‌های برودتی، سیستم‌های خنک‌کننده برای انجام عملکرد خود از سیستم‌های تبریدی بهره می‌برند. از روغن‌های برودتی در این سیستم‌ها برای روغن‌کاری و کاهش اصطکاک…
ادامه مطلب