-09036130717 – 09928388639

تهران،هفتم تیر میدان مفتح جنوبی خیابان ورزنده نبش ملک الشعرای بهار

با ما در ارتباط باشید

گریس گرافیت

گریس گرافیت گریس گرافیت علاوه بر روغن‌پایه مرغوب و صابون کلسیم دارای ترکیبی از روان کارهای جامد از قبیل گرافیت است. استفاده از روان کار گرافیت باعث کاهش اصطکاک می‌شود.…
ادامه مطلب