-09036130717 – 09928388639

تهران،هفتم تیر میدان مفتح جنوبی خیابان ورزنده نبش ملک الشعرای بهار

با ما در ارتباط باشید
روغن پاشی صنعتی

روغن پاش صنعتی

روغن پاش صنعتی روغن پاش صنعتی؛ انواع مختلفی از دستگاه‌های صنعتی به‌منظور استفاده در مصارف مختلف صنعت وجود دارند از جمله دستگاه‌های صنعتی تست، دستگاه‌های صنعتی قالب‌سازی، دستگاه‌های صنعتی تولید،…