96 28 0666 21 (98)+ 

تهران - آذری - خ برخورداری - خ حسینی زاده - پلاک 24

با ما در ارتباط باشید
خرید روغن صنعتی

خرید روغن صنعتی

خرید روغن صنعتی کاربرد و خرید روغن صنعتی در صنعت؛ روغن‌های صنعتی هزاران سال است که به شکل‌های مختلفی تولید شده و مورداستفاده قرار می‌گیرد. در زما‍ن‌های اهرام‌سنگی به‌منظور حرکت…

روغن عملیات حرارتی

روغن عملیات حرارتی

روغن عملیات حرارتی روغن عملیات حرارتی؛ روغن‌های صنعتی دارای دسته گسترده‌ای از روغن‌ها هستند که برای مصارف صنعتی مختلفی تولید می‌شوند. اگر بخواهیم این روغن‌ها را از لحاظ کاربردشان تقسیم‌بندی…

روغن پاشی صنعتی

روغن پاش صنعتی

روغن پاش صنعتی روغن پاش صنعتی؛ انواع مختلفی از دستگاه‌های صنعتی به‌منظور استفاده در مصارف مختلف صنعت وجود دارند از جمله دستگاه‌های صنعتی تست، دستگاه‌های صنعتی قالب‌سازی، دستگاه‌های صنعتی تولید،…