-09036130717 – 09928388639

تهران،هفتم تیر میدان مفتح جنوبی خیابان ورزنده نبش ملک الشعرای بهار

با ما در ارتباط باشید
روغن عملیات حرارتی

روغن عملیات حرارتی

روغن عملیات حرارتی روغن عملیات حرارتی؛ روغن‌های صنعتی دارای دسته گسترده‌ای از روغن‌ها هستند که برای مصارف صنعتی مختلفی تولید می‌شوند. اگر بخواهیم این روغن‌ها را از لحاظ کاربردشان تقسیم‌بندی…